Privacyverklaring

Stichting Talent Maatje Lansingerland

Met deze privacyverklaring wordt beoogd te voldoen aan artikel 13 en artikel 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt/ gebruikt en opgeslagen, nadat de betrokkene adequaat is geïnformeerd over het doel en wijze van opslag en verwerking.

De belangrijkste elementen daarin zijn:

  • Wijze van verkrijging van persoonsgegevens
  • Doelomschrijving van het gebruik van deze gegevens
  • Beveiliging
  • Verstrekking aan derden
  • Cookies
  • Rechten en plichten verwerkers
  • Recht van inzage, correctie, verwijdering
  • Klachten procedure
  • Website derden

Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij de Stichting Talent Maatje Lansingerland, die tevens de gebruikersnaam SchuldHulpMaatje Lansingerland voert. Regelmatig wordt de Stichting benaderd door mensen met geldzorgen, voor gratis hulp. Een dergelijk verzoek kan in persoon worden gedaan, al dan niet middels telefoon of via de (lokale of landelijke) website van de stichting of middels een doorverwijzing van een andere instantie. Een deskundige en betrouwbare vrijwilliger helpt je graag weer op weg met je geldzaken. Wij gaan in dat traject heel zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. We vinden het namelijk belangrijk dat je je bij ons veilig voelt.

In deze verklaring leggen we uit hoe wij omgaan met jouw privacy en wat we met je gegevens doen.

Cookies gebruik website

Je bekijkt de website van de Stichting anoniem. Je naam en andere persoonlijke gegevens krijgen wij dus niet te zien. We houden wel bij hoe vaak mensen op onze website komen en welke onderwerpen ze op zoeken. Deze gegevens worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van de Stichting en een betere afstemming betreffende de mogelijke noden van personen die de website bezoeken. Daarvoor gebruiken we cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet of smartphone worden gezet als je een website bezoekt. Ze brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. Je kan deze cookies uitschakelen via de instellingen van je eigen browser. Niemand kan dan nog cookies op je computer plaatsen. Een nadeel kan zijn dat de website dan minder goed werkt.

Verwijzingen naar andere website middels links

Op de website van de Stichting staan links naar websites van andere organisaties. Stichting Talent Maatje Lansingerland is niet verantwoordelijk voor de bescherming van je privacy op die websites waarnaar wordt verwezen. Lees voor de zekerheid de privacyverklaring van de betrokken websites die je bezoekt.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Je kan je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken intrekken en je kan vragen om je gegevens te verwijderen. Een dergelijk verzoek zal in persoon of schriftelijk moeten worden gedaan. Dit verzoek dient tenminste te zijn vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager. Het verzoek moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van de Stichting Talent Maatje Lansingerland.

Sociale media

Stichting Talent Maatje Lansingerland gebruikt soms Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter en Instagram om nieuwtjes en tips met je te delen. Je kunt ons op deze platforms volgen en onze berichten liken of delen, maar dat hoeft niet. Als je sociale media gebruikt, ga je akkoord met de privacy voorwaarden van het sociale media platform. Jij beheert zelf je privacy-instellingen van jouw account op de sociale media en in Google. Stichting Talent Maatje Lansingerland heeft geen invloed op die instellingen en krijgt je gegevens ook niet te zien.

Documenten

Onderstaande documenten zijn tevens te verkrijgen bij de secretaris van de Stichting, secretaris@shm-lansingerland.nl.