Feestelijke bijeenkomst SchuldHulpMaatje Lansingerland

Op 27 november 2019 hebben acht maatjes uit handen van wethouder Ankie van Tatenhove hun certificaat Maatje of Maatje Jong ontvangen. Nog eens drie maatjes ontvangen op een later tijdstip hun certificaat, omdat zij op deze avond verhinderd waren. Zij ontbreken op de onderstaande foto.

De avond had een 'anders dan anders' karakter, het was een avond met een lach en een traan. Niet alleen werd de mijlpaal van 30 actieve maatjes bereikt, maar tevens werd stil gestaan bij het naderende vertrek van coördinator Arend de Jong, per 1 januari 2020. Arend was vanaf de start in 2015 zeer actief betrokken bij het opzetten van de locatie Lansingerland. 

Zijn opvolger Jan den Uil is een van de gecertificeerden die de driedaagse maatjes training heeft afgerond. Daarnaast heeft hij ook de aanvullende coördinatoren opleiding gevolgd. Hiermee is hij klaar voor de toekomst!

Met de nieuwe maatjes beschikt SchuldHulpMaatje Lansingerland (SHM) over nog meer gecertificeerde maatjes waarmee de toename van hulpvragen kan worden opgevangen. Wil jij ook maatje worden? Meld je dan aan via het contactformulier op de website. 

Vanwege de groei van SHM Lansingerland zijn we tevens op zoek naar een extra coördinator. Zie jij deze uitdagende functie wel zitten? Meld je dan aan via het contactformulier op deze website of neem direct contact op met een van de coördinatoren: Jeanette Philipse-van der Werff tel. 06 227 533 06 of Jan den Uil tel. 06 55 33 16 41.

Afscheid coordinator Arend

SchuldHulpMaatje Lansingerland is een initiatief van acht kerken in Lansingerland. SHM wil eraan bijdragen dat mensen weer financieel gezond op eigen benen kunnen staan. Ieder die zich meldt kan op hulp rekenen, ongeacht geloof, levensovertuiging of ras.

Voor de opleiding van de maatjes ontvangt SHM, naast de financiële bijdrage vanuit de acht deelnemende kerken en giften, subsidie van de gemeente Lansingerland.

Volgens het Nibud krijgen ook jongeren (18 – 27 jaar) steeds vaker met schuldenproblematiek te maken en is er een stijging van aanvraag voor schuldhulpverlening vanuit die groep. Dat komt vaak voort uit gebrek aan financiële vaardigheden en inzichten. Omdat Lansingerland een relatieve jonge bevolking heeft, zijn bij SchuldHulpMaatje Lansingerland maatjes opgeleid die een specifiek op jongeren gerichte aanpak hanteren (de maatjes Jong).

Naast individuele begeleiding werkt SHM nauw samen met de gemeente Lansingerland bij preventieactiviteiten om zo de schuldenproblematiek bij jongeren te voorkomen.

Inwoners van Lansingerland die een beroep willen doen op SchuldHulpMaatje Lansingerland kunnen via zich aanmelden via het contactformulier. Hier kan je je ook aanmelden om zelf SchuldHulpMaatje te worden.