Vroegsignalering en preventie

We willen mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. Onze maatjes bieden begeleiding en ondersteuning bij het aanpakken van de financiën, maar nemen nooit de verantwoordelijkheid over.

Wanneer er weer overzicht en rust is, leren de maatjes de hulpvragers hoe je in de toekomst schuldenvrij kunt blijven. Niet alleen een overzichtelijke administratie, ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake. Ook dat is preventie; voorkomen dat iemand in een vicieuze cirkel belandt van terugkerende schulden.

Begeleiding

Voor alle duidelijkheid: de hulp van SchuldHulpMaatje Lansingerland bestaat uit begeleiding. 

Er wordt geen geld verstrekt. Ons motto is: ‘Samen lukt "t’. Onze vrijwilligers noemen daarom wij maatjes. Na het kennismakingsgesprek met de coördinator en het maatje start de begeleiding.

Ik heb een vraag