Hulpverleningstraject tijdens de coronacrisis

“Nooit gedacht dat het mij zou overkomen. Door de stress kon ik geen goede beslissingen nemen maar samen lukt 't!", aldus Anna die vanuit SchuldHulpMaatje Lansingerland een hulpverleningstraject volgt.

Het Diaconaal Platform Lansingerland (DPL) is het overlegorgaan van de diaconieën van dertien kerkgenootschappen binnen Lansingerland. Het Diaconaal Platform Lansingerland bundelt en stimuleert initiatieven vanuit de kerken voor hulpverlening aan alle inwoners van Lansingerland. Zo is vanuit het Diaconaal Platform onder andere SchuldHulpMaatje Lansingerland ontstaan.

Ontslag

Hoe verloopt zo'n hulpverleningstraject tijdens de coronacrisis?

We vertellen het verhaal van Anna (haar naam is vanwege privacy gefingeerd. Anna heeft zorgen, grote zorgen. Ze werkt in de horeca, maar door de coronacrisis is het restaurant waar zij werkt dicht. Ze is gewend om zuinig te leven en met de fooien die zij kreeg als serveerster, kon ze altijd net rondkomen met haar salaris. Ze is bang, dat ze nu de keuze moet gaan maken om een deel van haar vaste lasten niet te betalen. Dan heeft ze immers wel geld om boodschappen te doen.

Nu ontvangt ze alleen haar salaris en dat is net genoeg om de vaste lasten te betalen. Maar ze moet toch ook eten. En bij haar ouders kan en durft ze nu geen hulp te vragen. Haar moeder is hartpatiënt en behoort tot de risicogroep. Daarnaast hebben haar ouders het financieel ook niet breed. En veel vrienden heeft Anna nog niet in dit dorp, waar ze na haar scheiding vorig jaar is komen wonen.

Uiteindelijk stort ze, telefonisch, haar hart uit bij haar vader. Hij vindt het vreselijk om te horen, dat zijn dochter dreigende financiële problemen heeft. Pas geleden heeft hij ergens een stukje gelezen over de vrijwilligersorganisatie SchuldHulpMaatje Lansingerland. Zij helpen mensen met (dreigende) financiële problemen. Hij adviseert Anna om hulp bij hen te vragen. Maar zouden zij hun normale werkzaamheden wel doen, nu alles anders is? Anna besluit het te proberen en meldt zich aan via de website www.benjijschuldenvrij.nl.

Ook tijdens de coronacrisis

Eén van de coördinatoren belt haar diezelfde dag nog terug. Hij legt uit dat ook bij hen de hulp nu anders dan anders gaat, maar dat zij zeker, ook nu, nog steeds hun best doen, om mensen te helpen. Waar normaal gesproken de coördinator het intakegesprek bij de hulpvrager thuis doet, wordt het nu via (video)bellen gedaan. Daarna zoekt de coördinator een passende, vrijwilliger (dit wordt een maatje genoemd) om te helpen. De coördinator legt contact met de vrijwilliger en stelt hem of haar voor aan de hulpvrager. Als er een klik is, het gaat immers om vertrouwelijke gegevens, dan start het maatje de begeleiding. Alle vrijwilligers hebben een grondige training voor deze hulpverlening gevolgd en worden jaarlijks bijgeschoold.

Natuurlijk niet door persoonlijk langs te gaan bij de hulpvrager, maar met behulp van (video)bellen, whatsapp en/of e-mail lukt het toch ook in deze tijden om mensen te helpen. Ook tijdens en na de coronacrisis gaat de hulpverlening door SchuldHulpMaatje Lansingerland ‘gewoon’ door. Er staan 38 vrijwilligers klaar om hulp te bieden. Hulp voor (dreigende) financiële problemen? Samen lukt ‘t!

Dit artikel heeft ook in de Heraut gestaan.